buscant com posar ordre en les tasques comptables?

Serveis de Gestoria Integral

Assessorament integral a Empreses en l’àmbit fiscal, laboral i comptable. Garantim la correcta presentació i liquidació de les declaracions tributàries, tant estatals com autonòmiques i aquelles relacionades amb la Seguretat Social.

Contractació laboral dels treballadors  i confecció de nòmines  amb enviament dels resums econòmics i de costos.